မံုရြာကျပည္သူေတြက အေျပာမဟုတ္ အလုပ္နဲ႕ သက္ေသျပလိုက္တဲ႕ပြဲ

အေျပာနဲ႕မဟုတ္ပဲ အလုပ္နဲ႕သက္ေသျပသြားတဲ့ မုံ႐ြာလူထုႀကီးရဲ႕ ညီၫြတ္မႈ

ေလမဟုတ္ အလုပ္နဲ႕ သက္ေသျပတဲ့ မုံ႐ြာဟ သာဝရ

မုံ႐ြာက ညီတယ္

မုံ႐ြာသားေတြက ေသြးရဲတယ္

ကရိန္းကားနဲ႕ ေဘာက္ေတြခ်ိတ္ ယာယီစင္ျမင့္ ေဆာက္

လူအင္းအား သိန္းခ်ီေတာ့ LED ဘုတ္ နဲ႕ ထိုးျပ

လူထုညီလာခံ သိပ္သပ္ရပ္တယ္…

ကားေတြရင္းတယ္၊ အသံခ်ဲ့စက္ေတြရင္းတယ္၊ LED Board ေတြရင္းတယ္ ၊ ကင္မရာေတြ switcher ေတြရင္တယ္…

ဒီပစၥည္းေတြက လမ္းေဘးအ႐ုပ္ဝယ္သလို ၅၀၊ ၁၀၀ နဲ႕ဝယ္လို႔ရတာမဟုတ္ဘူး…

အရင္းအႏွီး သိပ္ႀကီးတယ္…

ဒါေပမယ့္ မုံ႐ြာသားေတြ ခ်ရဲတယ္၊ ရင္းရဲတယ္…

သူတို႔ေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈ၊ မုံ႐ြာနယ္တစ္ေၾကာက လူထုရဲ႕ ညီၫြတ္မႈ… သိပ္မိုက္သဗ်ိဳ႕ …

အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္…

စစ္အာဏာရွင္ က်ဆဳံးရမည္…

အေျပာနဲ႕မဟုတ္ပဲ အလုပ္နဲ႕သက္ေသျပသြားတဲ့ မုံ႐ြာလူထုႀကီးရဲ႕ ညီၫြတ္မႈ

ေလမဟုတ္ အလုပ္နဲ႕ သက္ေသျပတဲ့ မုံ႐ြာဟ သာဝရ

မုံ႐ြာက ညီတယ္

မုံ႐ြာသားေတြက ေသြးရဲတယ္

ကရိန္းကားနဲ႕ ေဘာက္ေတြခ်ိတ္ ယာယီစင္ျမင့္ ေဆာက္

လူအင္းအား သိန္းခ်ီေတာ့ LED ဘုတ္ နဲ႕ ထိုးျပ

လူထုညီလာခံ သိပ္သပ္ရပ္တယ္…

ကားေတြရင္းတယ္၊ အသံခ်ဲ့စက္ေတြရင္းတယ္၊ LED Board ေတြရင္းတယ္ ၊ ကင္မရာေတြ switcher ေတြရင္တယ္…

ဒီပစၥည္းေတြက လမ္းေဘးအ႐ုပ္ဝယ္သလို ၅၀၊ ၁၀၀ နဲ႕ဝယ္လို႔ရတာမဟုတ္ဘူး…

အရင္းအႏွွီး သိပ္ႀကီးတယ္…

ဒါေပမယ့္ မုံ႐ြာသားေတြ ခ်ရဲတယ္၊ ရင္းရဲတယ္…

သူတို႔ေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈ၊ မုံ႐ြာနယ္တစ္ေၾကာက လူထုရဲ႕ ညီၫြတ္မႈ… သိပ္မိုက္သဗ်ိဳ႕ …

အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္…

စစ္အာဏာရွင္ က်ဆဳံးရမည္…

Tags: