သံဃာ့မဟာနာယက ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ နိုင္ငံေတာ္ စိမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ သို႔ ဆံုးမစာ

နိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ နိုင္ငံေတာ္ စိမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ သို႔ ဆံုးမစာ

သို့…

ဥကၠ႒

နိုင္ငံေတာ္ စိမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ

ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ (၂၀.၂.၂၀၁)

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာ ဝေျပာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဩဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ဆရာေတာ္အထူးေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းျခင္း

၁။ အေၾကာင္းအရာပါ ကိစၥႏွင့္ စပ္လၽွင္း၍ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာ ဝေျပာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ၏ ဩဝါဒမ်ားပါရွိေသာ စာမ်ားကို ေပးပို့လိုက္ပါသည္။

၂။ တစ္ရံတစ္ခါ၌ အားနည္းေသာသူက ပင္ေသာ္လည္း အားႀကီးေသာ သူ၏ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း အခြင့္အေပါက္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ေလသည္။ မွန္၏ – ဘီးလုံးငွက္မေလး ကပင္ေသာ္လည္း မိမိ၏ သားငယ္မ်ားကို ႀကိတ္ေျခနင္းျဖတ္ သတ္ခဲေသာ့ အင္အားဗလ ႀကီးမားလွသည္ ဆင္ၾကမ္းႀကီးကို

၁။ က်ီးကန္း၊

၂ ယင္မမဲရိုင္း၊

၃။ဖားတို၏ အကူညီကို ရယူ၍ သတ္ျဖတ္နိုင္ခဲ့ဖူးသည္း။ ထို့ေၾကာင့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာ သူႏွင့္ေသာ္လည္း သရန္အမွုကိုမျပဳရာ လဋဳတီက ဇာတ္ေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားခဲ့သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။

၃။ ရာဇဓမ္ (၁၀ ပါး) တို့တြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္သူတို့ကိုမညႇင္းဆဲရျခင္း သည္းခံရျခင္း ျပည္သူတို့ႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရျခင္း တို့ႏွင့္အညီ က်င့္သုံးနိုင္မွ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာ ဝေျပာမည္ကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ ညာဏ္သတ္ဝင္ၾက၍ တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းသာယာ ဝေျပာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစ ျခင္ပါသည္။

၄။ ပူတြဲပါ စာမ်ားကိုလည္း အထူးဂ႐ူးျပဳကာ ဖတ္ရွုေစျခင္ပါသည္။

-(၂၉.၁.၂၀၂၁) ရက္စြဲပါ နိုင္ငေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္၊

– (၅.၂.၂၀၂၁) ရက္စြဲပါ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕၏နိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕သို့ တင္ျပေလွာက္ထားလႊာ

– (၁၀.၂.၂၀၂၁) ရက္စြဲပါ ဆရာေတာ္ႀကီး သုံးပါး၏ အထူး ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္းလႊာ

၅။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာ ဝေျပာေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ဩဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အထူးဂ႐ူးစိုက္ကာ ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ အထူး ေမတၱာရပ္ခံ တိုက္တြန္း လိုက္ပါသည္။

ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲကုမာရာဘိဝံသ၊

နိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္၊

အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု၊ အဘိဓဇ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိက၊

ဗန္ေမာ္းေက်ာင္းတိုက္ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ့နယ္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး

မႏၲေလးၿမိဳ့