ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ႔ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ဥပေဒေတြကို အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုက္

ေလးစားအပ္ပါေသာ စာဖတ္သူအေပါင္းတို႕ ခင္ဗ်ာ… အခုတင္ျပခင္တဲ႕ သတင္းကေတာ့

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ႔ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ဥပေဒေတြကို အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ လိုက္တဲ႕ သတင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ဆိုင္ရာ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒေတြကို အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္လက္မွတ္နဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔ ညပိုင္းမွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈဆိုင္ရာ “ပုဒ္မ ၁၂၁” မွာ မူလျပဌာန္းထားခ်က္အရ… ႏိုင္ငံေတာ္ကို စစ္မက္ျပဳတာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၿဖိဳဖ်က္ဖို႔ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းတာေတြကို “ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ ပုန္ကန္မႈ” အျဖစ္ ဖြင့္ဆိုထားတာပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္လက္မွတ္နဲ႔ အခုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ… အစိုးရ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ၿဖိဳဖ်က္ဖို႔ အားထုတ္၊ လႈံ႕ေဆာ္တာ မွန္သမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ ေျမာက္တယ္… ဆိုၿပီး ျဖည့္စြက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည့္စြက္လိုက္တဲ့စာသားကေတာ့ ေအာက္ကအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီသည့္လုပ္ရပ္တစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုျဖင့္ ျဖစ္ေစ”

“or prepare to alter unconstitutional means or any other means”

ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) မွာ ျဖည့္စြက္လိုက္တာကေတာ့… တပ္မေတာ္ကိုျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ျဖစ္ေစ မုန္းထားေအာင္၊ မေလးစားေအာင္ ျပဳလုပ္ရင္လည္း “ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ” ေျမာက္တယ္ဆိုၿပီး ျဖည့္စြက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၁၂၄ (ဂ) နဲ႔ (ဃ) မွာေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ တပ္မေတာ္ ဝန္ထမ္းေတြကို ေႏွာင့္ယွက္၊ ေႏွာင့္ေႏွးေစရင္ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ထားပါတယ္။

ပုဒ္မ ၅၀၅ မွာ ေနာက္ထပ္ ပုဒ္မခြဲတစ္ခု ထပ္တိုးလိုက္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေၾကာက္႐ြံ႕ေအာင္ ႀကံ႐ြယ္တာ၊ သတင္းအမွားျဖန႔္ေဝတာ ဒါမွမဟုတ္ ျဖန႔္ဖို႔ႀကံစည္တာ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာ က်ဴးလြန္ဖို႔ႀကံစည္တာ ဒါမွမဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္ၿပီးျဖစ္ေစ ထိပ္လန႔္ေစတာေတြကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။