သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ရဲရဲေတာက္ ေရးထားေသာစာ

သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ရဲရဲေတာက္ ေရးထားေသာစာ

လူမႈ႕ကြန္ယက္အေကာင့္ပိုင္ရွင္ Nay Zar Dzgd ဟာ သူ႕ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို

“က်ေနာ့္ရဲ့ ဝန္ထမ္းဘဝ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္လိမ့္မယ္

ဒီေန႔ပဲ နစကအမိန္႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းအင္အား စာရင္း ေတာင္းပါတယ္။

ဒီစာရင္းက ဘယ္အထိ ေပါက္မလဲ ကၽြန္ုပ္သိသည္။

CDM မရွိပါဟူ၍ သက္ေသ ျပၾကလိမ့္မည္။

မနက္ဖန္ က်ေနာ္ အိမ္ျပန္ပါမယ္ ဘာခြင့္ ။

CDM မွာ ပါဝင္ဖို့ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

က်ေနာ္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ သစ္ေတာ ပညာရပ္မ်ားသည္

ျပည္သူအတြက္ နိုင္ငံအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ပါသည္။

ဘာမွမသိ ေပါင္းပင္ကို စိုက္ပင္လုပ္

ကၽြန္းမွန္းမသိ အင္မွန္းမသိတဲ့

အစိုးရလက္ေအာက္ အလုပ္ မလုပ္လိုပါ။

က်ေနာ္သင္ခဲ့ေသာ ပညာရပ္ အရပ္ရပ္အား တန္ဖိုးထားသည္။

ခင္းမ်ားတို့ ရာထူး႐ူးတာ နဲ႔ က်ဳပ္တို့ ကၽြန္ဇာတ္သြင္းခံရတာနဲ ႔စာရင္

ဘယ္ဘဝေရာက္ေရာက္ ကၽြန္ုပ္ ေက်နပ္ပါသည္။

ခင္မ်ားတို့ဘဝ ထာဝရ ေအးခ်မ္းပါေစ။

ကသ (၁၁)

ျမန္မာနိုင္ငံ သစ္ေတာေက်ာင္းဆင္း ” ဆိုျပီး ေရးထားတာပါ…

က်န္ရွိေနသူမ်ားလဲ ပူးေပါင္းပါဝင္လာရင္ ေကာင္းေလစြ