က်ိန္စာအေပါင္း၏ထိပ္ေခါင္ မင္းနန္းသူက်ိမ္စာ… ဘယ္ေလာက္ေ ႀကာက္ဖို႕ေကာင္းလဲဆိုတာ ဖတ္သာႀကည့္

ေဗဒင္ဆရာေလး လင္းညိဳ့တာရာ အဖမ္းခံရတာ ယၾတာထက္ မင္းနန္သူ က်ိန္စာေၾကာင့္ ျဖစ္မယ္။ အဲဒီက်ိန္စာကို သူတို့ ေသမတတ္ေၾကာက္တယ္။ ဘာလို့လဲ ဆိုေတာ့ ဒီက်ိန္စာဟာ က်ိန္စာမွန္သမၽွရဲ့ အထြတ္အထိပ္ပဲ။ ျပန္ႏွုတ္မရဘူး

ဘာလို့ ျပန္ႏွုတ္မရဘူးလဲ ဆိုေတာ့ လူမွန္ရင္ ကိုယ္ေစာင့္နတ္ရွိတယ္၊ ကုသိုလ္အာႏုေဘာ္ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီက်ိန္စာက အရင္ဆုံး က်ိန္စာတိုက္ခံရသူရဲ့ သစၥာပ်က္ယြင္းမွုကို ေဖၚထုတ္ၿပီး ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြကိုပါ သတ္တယ္၊ အစြမ္းမဲ့ေအာင္ လုပ္လိုက္တယ္။ အဲလို လုပ္ၿပီး ဘာအေစာင့္အေရွာက္မွ မရွိခ်ိန္က်မွ က်ိန္စာတိုက္ေတာ့ မစြမ္းပဲေနမလား

မေန႔က မႏၲေလး နတ္ေဒဝါအဖြဲ႕က အဲဒီမင္းနန္သူ က်ိန္စာတိုက္တယ္ၾကားတယ္။ ကန္ေတာ့ပြဲေလးပါထည့္။ ဘယ္လိုမွ ႏွုတ္မရတဲ့ က်ိန္စာ။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဖတ္ရင္း ၾကက္သီးပါထတယ္

ဖတ္ၾကည့္ပါ

မင္းနန္သူဘုရားကို တိုင္တည္ပါသည္ ။ မင္းနန္သူက်ိန္ျခင္း ထုံးႏွယ္ဆင္းသည္ ထင္းမီးစကဲ့သို့ တစ္စတစ္စ တို​ေစ​ေသာဟူ​ေလ။ ရေသ့ျမတ္၊ ဆရာျမတ္တို့ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ပါသည္။ မေကာင္းမွုျပဳရန္ အခါေပးသူမ်ား ပညာကန္းၾကပါေစ။ စေလဦးပုည ေသသကဲ့သို့ ေသၾကပါေစ။

မင္းနန္သူ က်ိန္စာ..

ေလးသေခၤ်ႏွင့္ ကမၻာတစ္သိန္း တြက္ကိန္းျပည့္ထ ၊ လုံ႔လသည္းစြာ၊ ဒါနပါရမီ၊ သီလပါရမီ၊ နိက္ခမပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ခႏၲီပါရမီ၊ ဝီရိယပါရမီ၊ သစၥာ ပါရမီ၊ အဓိဌာန္ပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ ဥေပကၡာပါရမီ၊ ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသုံးဆယ္ကိုျဖည့္၍ ျပည့္ထက်င့္ေသာ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ ၊ ဟူေလ။

သြားေတာ္ ေလးဆယ္၊ စြယ္ေတာ္ ေလးေခ်ာင္း၊ ညႇပ္ရိုးေတာ္ ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ဓာတ္ေတာ္ေပါင္းရွစ္စရြတ္ကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာဟူေလ။

လက္်ာရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ၊ လက္ဝဲရံ ရွင္ေမာဂၢလာန္စေသာ အသီတိ ရွစ္က်ိပ္ေသာ ရဟႏၲာျမတ္တို့၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ကို ေစာင့္ ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ဘုရားသခင္ေဟာေတာ္မူေသာ ဝိနည္းငါးက်မ္း၊ သုတ္သုံးက်မ္း၊ အဘိဓမၼာခုႏွစ္က်မ္း၊ ပဋိကတ္သုံးပုံ ဓမၼခႏၲာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ။ က်မ္းကုန္ေအာင္ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ သာမေဗဒင္၊ ယဇုေဗဒင္၊ ဣသၽွူေဗဒင္၊ အာတပၸနေဗဒင္ ေလးပုံကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ ထိုမြတပါး ၊ သာသနာေတာ္ ငါးေထာင္ကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ဇမၺဴဒီပါ၊ အပရေဂါယာ၊ ဥတၱရကု႐ု၊ ျပဳဗၺဝိေဒဟာ၊ ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္း၊ ကၽြန္းငယ္ႏွစ္ေထာင္၊ အရံေဆာင္ေသာကၽြန္းအေပါင္းကိုေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာ၊ ဂဂၤါယမုနာ၊ အစီရဝတီမဟီ၊ အရဘူ ဟူသည္မႂကြင္း၊ အိုင္အင္းေခ်ာင္းေျမာင္း၊ အေပါင္းေစာင့္မွတ္၊ ခပ္သိမ္းနတ္လည္းသတ္၍မေနေသေစေသာ၊ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ဟိမဝႏၲာေတာသုံးေတာင္ကိုကုန္ေအာင္ေစာင့္ေသာ၊ အာကာသစိုး၊ဗိႆ နိုး မလြတ္ဘုတ္ၿပိတ္နတ္လည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ အႆ မုကၡိ၊စႏၵီပါရမီသြာ၊မဟာဂီရိစေသာအရွိန္ျပင္းထန္၊ ေဝသဝန္ ႏွင့္ ကုမၻာန္ယကၡ၊ ဂႏၶဗၺက စသည္ေဒဝိန္၊ အသူရိန္အလားေက်ာ္ထင္ရွားသည့္၊နတ္အမ်ားလည္း သတ္၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ေသြးခဲေသြးနက္၊ပြက္ပြက္ထြက္၍၊ကိုယ္လက္ေျပာင္းျပန္၊ ေသြးခဲအန္၍ ေသေစေသာ၊ ဟူေလ။ ထိုမြတပါး ၊ ေဘးရွစ္ပါး၊ ဒဏ္ဆယ္ပါးလည္း ထင္ရွားသတ္၍ လတ္လတ္ခ်က္ခ်င္းေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ သားေျမးဥစၥာ၊ မၾကာပ်က္စီး၊ ဆီမီးတန္ေဆာင္၊ တုံးေသာေရာင္သို့၊ ကုန္ေအာင္မႂကြင္း ပ်က္စီးျခင္းသို့ ေရာက္ေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ေရဝယ္သြားလည္း၊ ေရသားမ်ားေတြ၊ဆယ္ကုေဋတြင္ ေရေနအေပါင္း၊ မိေက်ာင္းလပိုင္၊ ညြံထိကိုင္၍ မကာန္းလိပ္ငါး၊ စား၍မေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ၾကည္းဝယ္သြားလည္း၊ ၾကည္းသားအျပား၊ မ်ားသည္အေန၊ ကိုးကုေဋတြင္ သစ္က်ားဆင္ရဲ၊ စိုင္းထီးငမြဲ ၊ ဝက္ရဲစား၍၊ ထြားထြား ညက္ညက္ ကိုယ္လုံးပ်က္၍၊ ေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ေႁမြေပြးေႁမြေဟာက္၊ငန္းေျပာက္ငန္းက်ား၊ငန္းငါးပါးလည္း ေပါက္ထမေနေသေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ေသတုံျငားလည္း၊ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၊ ငရဲငယ္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ထပ္၊ တိရိစၧာန္၊ ၿပိတၱာ၊ အသူရကာယ္၊အပါယ္ေလးပါးလားေစေသာဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ လူျဖစ္ျငားလည္း၊ လူခ်င္းမတူ၊ ႏူျဖဴႏူဆြတ္၊ မုံညင္းပြတ္အဆင္း ခ႐ုသင္းမလြတ္၊ ဘက္သကဘက္သခ်ာ၊ထိုအနာလည္းစြဲေစေသာဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ မိခင္ဖခင္၊ ေခၚငင္ျပင္းထန္၊ ဆန႔္တုံေျခလက္၊ မေကြးမိခင္ေသေစေသာဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ မင္းကမလြတ္၊ အမတ္ဗိုလ္ပါ၊ စြဲစရာသား၊ အိမ္ထားလက္နက္၊ သုံးမည္စက္ႏွင့္ေျခလက္ေတာင္းေလာင္း၊ လက္ဦးေခါင္းလည္း၊ ေထာင္းေထာင္း ျပတ္၍ေသေစေသာဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ မဟာသမုဒၵရာပင္လယ္ေၾကာဝယ္၊ သေဘာေလၤွႀကီး၊ ပ်က္စီးေမ်ာပါ၊ တြဲေသာလားသို့၊ ထြားထြားညက္ညက္ ပ်က္ေစေသာ၊ ဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ ဂြမ္းတလွည္းကို အကၽြမ္းဘုတ္ေသာ္၊ တဆုပ္ေလာက္မၽွ၊ စမ္းမရသို့ျဖစ္ေသာဟူေလ။

ထိုမြတပါး ၊ သားေျမးေက်းကၽြန္၊ထြန္သည့္ကၽြဲႏြား၊ ခမ္းနားမႂကြင္း၊ ျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲႀကီးသည္၊ ေျမႀကီးဝက္ခြဲ၊ ခြက္လက္စြဲ၍၊ ငရဲအရွင္၊ စားက်င္လွည့္ကာ၊ ဘုန္းစားရာဘဝ၊ တြင္းဆုံးက်၍၊ အလွမဲ့ပါ၊ လူၿပိတၱာလည္း ျဖစ္ေစေသာဟူေလ။

ထိုမွတပါး ၊မင္းနန္းသူက်ိန္ျခင္း၊ထုံႏွယ္ဆင္းသည္၊ ထင္းမီးစကဲ့သို့ တစတစတိုေစေသာဟူေလ။